Torre d’Urús

Aquesta torre apareix esmentada el 1285, quan s’afirma que Sant Miquel de Cuixà tenia una torre a la vall d’Urús (“in turre vallis de Urucz”), en la qual el paborde de Cerdanya d’aquest monestir rebia tots els censos, quarters, terços i rèdits. Cuixà era senyor d’Urús des de l’any 965, gràcies a una donació testamentària del comte Sunifred II de Cerdanya. Potser cal situar aquesta torre al puig d’Urús, prop de l’ermita de Sant Grau.