Vila closa i castell de Tiurana

L’esment més antic de Tiurana és de l’any 1061, en què Bertran de Tiurana apareix consignat en el testament que Miró dictà abans d’anar al Sant Sepulcre. Documents del 1141, el 1148 i el 1287 tornen a fer referència als Tiurana, llinatge del qual més tard es perd el rastre. El lloc de Tiurana es trobava inclòs en els seus orígens dins el terme del castell de Vilaplana (actual municipi de la Baronia de Rialb). En un primer moment la documentació sempre presenta Tiurana com a partida del terme de Vilaplana i no fa esment de l’existència de cap vila o castell a l’indret. Aquest fet es comprova...