Els Batet, a Sant Feliu de Guíxols

Triadors a la fàbrica de Josep Batet, Fill, en una postal de començament de segle.

El primer Batet que s’establí com a surer taper va ser Benet Batet, l’any 1801. Era una de les moltes empreses petites establertes, amb 60 obrers el 1833. La segona generació va ser la de Josep Batet i Granés, el qual li donà un bon impuls. La tercera generació, amb Josep Batet i Camps, fou la decisiva.

El tercer Batet fou també el qui es preocupà de mecanitzar les operacions de la indústria surera. El 1881 serà el primer del sector a instal·lar a casa seva la màquina de fer taps de l...