Tomàs Brugada, a Sant Feliu de Guíxols

Tomàs Brugada i Rifà era ganxó, nascut el 1861. La família no li aportà cap patrimoni i es va haver d’espavilar sol. Quan tenia vint-i-cinc anys, el 1886, fou el segon soci de G. Ferrer, Brugada i Companyia, que començarà a treballar el suro a la seva població d’origen. Aviat es convertirà en T. Brugada i Companyia, essent-ne ell l’autèntic motor.

Com a empresari, la seva activitat es manifestarà en un doble sentit: la creació i consolidació d’un mercat exterior i la mecanització del procés productiu. El seu primer mercat serà el dels Estats Units, que Tomàs Brugada coneixia bé, ja que...