Martí Montaner, a Palamós

Josep Montaner inicià les activitats taperes de la família l’any 1852 a Calonge. El 1861 tenia 40 obrers, una empresa mitjana en aquella època.

Descarregadors de suro al port de Palamós.

El 1871, Josep Montaner traslladà el negoci i la fàbrica a Palamós, sota la raó social de J. Montaner i Companyia. El seu fill, Martí, s’hi havia incorporat.

Martí Montaner i Coris serà el qui transformarà aquella empresa mitjana en una gran empresa, des del moment en què anirà a nom seu: M. Montaner i Companyia, el 1882. La fabricació era de taps. Al final de segle, per servir als seus clients...