La Companyia General del Suro, SA

Manuel Pereña, quatre bancs i Francesc Cambó

Manuel Pereña i Salvatella era un català establert a Brussel·les, interessat en el negoci surer. Fou el creador i el principal accionista de la Compagnie Commerciale et Industrielle du Liège (CIL), que farà una tasca d’integració d’una gran quantitat d’empreses sureres europees aprofitant la situació de crisi del sector.

El 1929, Manuel Pereña projectà crear a Madrid La Industrial Corchera Ibérica SA, amb un capital de 15 milions de pessetes, aportant les filials de CIL a Espanya. Entre aquestes empreses n’hi havia tres de catalanes: La...