Els passamaners

L’ofici de passamaner té un origen medieval. Eren aquells que fabricaven objectes de petites dimensions com floques, passamans, bosses o botons. Formaven part dels gremis i desapareixeran oficialment amb ells a mitjan segle XIX. Eren anomenats, també, cordoners.

La paraula passamà, a més d’identificar la peça que hi ha sobre una barana, s’identifica també amb un teixit en forma de cinta, que serveix per a guarnir i adornar vestits, mobles o les vores d’un objecte.

Els productes dels passamaners eren, per tant, ben diversos, però en destacaven les cintes i els botons. Entre les cintes hi...