La seda artificial

Primera màquina de filatura de fibra artificial, 1907 (Cincuenta Años de la S.A.F.A. 1923-1973). La Societat Espanyola de Seda Viscose, controlada pels fills de Josep Vilà, produí per primera vegada fibra artificial a Catalunya i a l’estat el 1907.

L’expressió seda artificial, avui prohibida, serà la que s’utilitzarà durant molts anys amb relació a les primeres fibres artificials tèxtils. La seda era la fibra més fina i la més cara i en prendre-la com a exemple i model es volia valorar el que era, en realitat, un producte químic.

El primer a obtenir un fil artificial fou Louis...