El cotó

Fragment d'una etiqueta d'una marca de cotoners. L’etiqueta conté els símbols més representatius. La figura femenina representa la indústria, la roda dentada les màquines, la xemeneia el vapor, les abelles el treball, l’àncora el comerç, el cotó la primera matèria i el teixit estampat el producte final.

Els cotoners representen l’èxit més evident de la Revolució Industrial a Catalunya. La valoració global de la seva feina es fa en el volum II de la Història Econòmica de la Catalunya Contemporània. Aquí, correspon només fer la presentació individual de les empreses que foren...