La seda i els seders

El cuc de seda i la morera

Invitació als membres del Col·legi de l'Art Major de la Seda elaborada en seda (1903).

La indústria de la seda necessita el capoll que fabrica el cuc i el cuc necessita les fulles de la morera per a menjar. Però no és pas imprescindible que cucs, moreres i indústries convisquin en el mateix terreny. A Catalunya la indústria sedera tingué un paper important, molt superior al que tenien els seus cucs i les seves moreres. Per no perdre el costum, també en aquest cas, Catalunya haurà d’importar la majoria de la seda que fila i teixeix del País Valencià o d...