El gènere de punt

Lletra de canvi d’una fàbrica alemanya d’agulles de punt. La indústria moderna del gènere de punt és tardana. No va ser fins a mitjan segle XIX que aparegueren a Europa les primeres màquines i les primeres indústries.

El gènere de punt és el teixit obtingut per l’enllaç d’un seguit de bagues o malles que es caracteritza per una gran elasticitat.

Si el teixit ordinari està format per una sèrie de fils paral·lels, lligats per encreuament amb una segona sèrie de fils també paral·lels però perpendiculars als primers, el gènere de punt està format per un fil únic o per fils...