La llana i els llaners

La llana, la fibra tradicional

Etiqueta de la fàbrica de Teixits R. i F. Rovira.

A Catalunya la fibra tèxtil tradicional ha estat la llana, perquè sempre hi ha hagut ovelles, a casa nostra. Les filadores de les nostres cançons populars teixien llana i de llana eren la majoria dels teixits que s’utilitzaven. La seda, el lli i el cànem són fibres animals o vegetals, introduïdes a Catalunya en diversos períodes històrics, però que sempre mantindran una posició minoritària dintre del consum tèxtil.

El cotó, una fibra importada de països tropicals o subtropicals, no arriba a...