Els ambients continentals rics en algues

A les capçaleres fluvials, com la il·lustrada del riu Freser (alt Ripollès) la força del corrent impedeix l’establiment d’algues associades a sediments fins i tous; per contra, hi dominen especies filamentoses proveïdes de rizoides o formadores de làmines que s’adhereixen al substrat rocós, i també coixinets mucilaginosos de cianofícies i de diatomees.

S. Sabater

Aquí hom considerarà els principals ambients continentals, la majoria aquàtics, que aixopluguen poblacions d’algues. Aquests ambients típics, però, només representen una part dels que poden permetre la vida de les algues...