Els heterocontòfits o crisòfits "sensu lato"

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: organització cel·lular de les rafidofícies (a flagels; b invaginació flagel·lar; c reservori; d dictiosomes; e vacúols contràctils; f nucli; g tricocists; h plasts; i cutícula); crisofícies (a flagels; b plast; c vacúol contràctil; d nucli; e cos mucífer; f grànul de crisolaminarina: g teca); bacil·lariofícies (Navicula) i Melosira: a nucli; b nuclèol; c cromatòfor o plast; d pirenoide; e gota de greix; f rafe; g membrana nuclear; h reticle endoplasmàtic; i dictiosomes; j ribosomes citoplasmàtics; k mitocondri...