Els haptòfits

Característiques del grup

Haptófits. 1 Chrysochromulina parva: a/b visions ventral i lateral (x 1800). 2 Prymnesium parvum: a visió frontal (x 1800); b aspecte d’un cist (x 1800). 3 P. saltans: a cèl·lula nedant lliurement (x 1800); b cist (x 1800). 4 Pavlova lutheri: a visió frontal (x 1800). 5 Phaeocystis poucheti: a colònia gelatinosa integrada per nombroses cèl·lules integrades en lòbuls susceptibles de separar-se i de generar així formes vegetatives de reproducció (x 20). 6 Acanthoica aculeata: a visió lateral (x 1800). 7 Coccolithus huxleyi: a cèl·lula amb coccòlits ben...