Els ambients marins rics en algues

El plàncton marí

El plàncton és el conjunt d’organismes que viuen en suspensió a l’aigua. Encara que alguns tinguin moviment propi, el moviment passiu provocat pel desplaçament de l’aigua és sempre més important. El component algal del plàncton, anomenat fitoplàncton, és constituït per algues unicel·lulars, que poden ser lliures o poden formar colònies. Els organismes més abundants del fitoplàncton marí són les diatomees (o bacil·lariofícies), les dinofícies, les coccolitoforals (haptòfits), alguns altres grups de flagel·lats i, ocasionalment, cianofícies. Tots són autotròfics, és a dir...