Els criptòfits

Característiques del grup

Organització cel·lular dels criptòfits, en concret d’una espècie del gènere Cryptomonas: a flagels; b vacúol contràctil; c invaginació faríngica; d citofaringe; e plast; f pirenoide; g grànuls de midó; h nucli; i grànuls lipídies; j corpuscle basal; k membrana.

Assumpció Cañadas, a partir de fonts diverses facilitades pels autors

Els criptòfits són algues, en general unicel·lulars, lliures, nedadores, que viuen a les aigües continentals i a les marines costaneres. Molt poques espècies tenen cèl·lules sense flagels, agrupades en formes...