Els rodòfits o algues vermelles

Característiques del grup

Els rodòfits, o algues vermelles, comprenen més de 4000 espècies, agrupades en uns 675 gèneres. Les característiques principals que les defineixen com a grup fan referència, principalment, als pigments fotosintetitzadors, a les substàncies de reserva, a alguns aspectes citològics i als tipus de reproducció.

Pel que fa als pigments, hem de dir que, al costat de la clorofil·la a, no en tenen de b ni de c. En algunes espècies hi ha una discutida clorofil·la d, exclusiva d’aquest grup. Com a complement, tenen α i β-carotè, diverses xantofil·lès i dues ficobilines...