Els euglenòfits

Característiques del grup

Els euglenòfits constitueixen un fílum d’algues unicel·lulars i flagel·lades, que comprèn unes 930 espècies, agrupades en uns 45 gèneres. Al costat d’altres grans grups d’algues, aquest és relativament modest. Els seus representants no han passat del nivell d’organització unicel·lular flagel·lada (monadal) i no arriben a donar filaments ni colònies. En aquest aspecte, són organismes primitius.

Típicament, es tracta de cèl·lules lliures, fusiformes o cilíndriques, i nedadores, ja que presenten dos flagels; però un d’aquests és tan curt que, en general, no es veu...