La sargantana aranesa

Iberolacerta aranica (nc.)

La sargantana aranesa (Iberolacerta aranica) és una espècie saxícola pròpia de l’alta muntanya que, a casa nostra, només habita a la Vall d’Aran. Se la pot observar assolellant-se sobre les pedres entre mitjan maig i mitjan octubre.

Albert Montori.

La sargantana aranesa (Iberolacerta aranica) és una sargantana d’alta muntanya que es va escindir de l’espècie Lacerta monticola el 1993. Es tracta d’una sargantana petita. Els exemplars de femella tenen una longitud mitjana de 5,7 cm (cap i cos) i els mascles de 5,4 cm, bé que s’han observat femelles adultes de 6,7...