La sargantana pirinenca

Iberolacerta bonnali (nc.)
Lacerta monticola (nc.)

La sargantana pirinenca és una espècie rupícola pròpia de l’estatge alpí dels Pirineus centrals. S’alimenta de formigues, aranyes i altres artròpodes saxícoles, bé que també captura algunes preses entre les herbes.

Vicent Sancho.

La sargantana pirinenca (Iberolacerta bonnali) és una espècie petita, d’uns 6 cm de mida corporal, tot i que també s’han observat exemplars adults de fins a 6,6 cm de longitud. Les femelles són lleugerament més grans que els mascles. La coloració dorsal dels adults és grisenca o bruna, amb reflexos olivacis i dues franges laterals fosques...