El progrés de la botànica

Gabinet d’història natural de la família Salvador, s.d.

J.B. / AF/AHC-J.C.-R.F.

El segle XVIII va ser un segle especialment important per a la botànica, no tan sols per l’obra que van dur a terme les grans figures europees —al capdavant de les quals hi havia el naturalista suec Carl von Linné (1707-78), que va classificar la flora d’una manera des d’aleshores indiscutible—, sinó perquè el nou món aportava una munió de plantes desconegudes que va acaparar l’atenció dels científics d’arreu. L’Espanya il·lustrada fou el centre de l’activitat que es va generar al voltant d’aquest fet...