Al voltant de Jaume Huguet

Crist camí del Calvari, compartiment del retaule de Sant Agustí que la confraria de blanquers de Barcelona encarregà a Jaume Huguet el 1463. Procedeix de l’altar major de l’església del convent de Sant Agustí Vell. Se suposa que havia format part de la predel·la.

Arxiu del Museu Frederic Marès – R. Muro

La creació d’un taller ampli i dinàmic suposa un dels aspectes més interessants i definitoris de la trajectòria artística de Jaume Huguet (Gudiol - Ainaud, 1948). Les notícies documentals que informen sobre els aprenents formats al seu costat –set, però cal suposar que van ser...