Estudiosos i diccionaris de la llengua

L'estudi de la llengua

Totes les llengües del món, les han fetes les persones que les han parlades al llarg del temps. Els doctes –escriptors i estudiosos– han recollit els testimonis de la llengua que les dones, els homes i els infants han parlat, els han presentat a través d’un embolcall literari –poesies i narracions de tota mena– i els han codificat i estudiat amb metodologia científica. Pel que fa a la llengua catalana es troben múltiples testimonis d’aquesta manera de procedir.

El narrador del conte “Vetlles d’estiu”, que forma part de la primera edició de Marines i boscatges (1903...