Les llegendes en el folklore

La llegenda

La llegenda és una narració, oral o escrita, que forma part de l’imaginari popular. Amb una aparença més o menys històrica, de fet està cuinada amb una proporció més o menys considerable d’elements imaginatius. Generalment, les llegendes tenen relació amb una persona o amb un grup humà, o bé amb un monument, un lloc o un territori. Acostumen a agrupar-se en cicles a l’entorn d’un centre d’interès, ja sigui un personatge, una gesta o un esdeveniment.

Així com els mites se situen als orígens dels temps o al crepuscle de la història; així com les rondalles ens transporten a un...