La rondalla

Gènesi i pervivència de la rondalla

R. Opisso il·lustrà la portada d’aquest volum, el XV, de l’obra Rondalles Populars, publicat per l’editorial Políglota l’any 1933.

Biblioteca de Catalunya

L’oralitat, des dels temps més remots, ha estat el principal vehicle de comunicació entre els humans. A través de la paraula, els homes i les dones es transmetien les informacions sobre el món material, però també a través de la paraula podien construir un món imaginari, expressar sentiments, records, vivències, inventar històries, intentar explicar allò que els resultava sorprenent o...