Dona i fecunditat

L’índex sintètic de fecunditat o nombre de fills per dona ha retrocedit, a escala mundial, significativament en les últimes dècades. L’any 2002 era de 2,8 fills, per bé que en una primera aproximació cal assenyalar que aquesta xifra és el resultat de dues grans situacions molt contrastades: la dels països desenvolupats amb un índex d’1,6, és a dir, per sota del teòric llindar de reemplaçament de les generacions que s’estableix en 2,1; i la dels països subdesenvolupats, amb un índex de 3,1 (3,5 si es deixa la Xina a part).

Als estats desenvolupats, s’observen poques diferències...