Les migracions forçades: els refugiats

Al llarg de la història s’han produït desplaçaments massius i forçats de persones que han estat víctimes de persecucions polítiques, religioses, ètniques, per pertinença a minories determinades o per greus conflictes bèl·lics. Són els refugiats.

La violació sistemàtica i continuada dels drets humans, la persistència de dictadures, l’ocupació de territoris i la barbàrie originada per les guerres són presents encara en molts països del món. El segle XXI s’ha iniciat amb una xifra de més de 19 milions de refugiats.

En finalitzar la Segona Guerra Mundial l’any 1945, es...