L’estructura de la població per gènere

A escala mundial, el nombre de dones és inferior al d’homes. S’han comptabilitzat 3.083 milions de dones, amb una taxa de feminitat (nombre de dones per cada 100 homes) en el món de 98,4, tot i que es calcula un subregistre (nombre de dones no registrades oficialment) de l’1%. Biològicament neixen més nens que nenes (105 nens per cada 100 nenes), però la sobremortalitat masculina en la infància (entre un 15% i un 20% en els països més desenvolupats) porta la taxa a gairebé 100 en les edats joves i adultes. La persistència de la sobremortalitat masculina en sumar-se causes socials a...