El creixement natural

Si la reducció de la mortalitat aconseguida per les millores mèdiques i higièniques del segle XVIII va donar lloc a un creixement ràpid de la població, actualment la fecunditat és la que es presenta com a factor determinant de l’augment demogràfic (vegeu els mapes 53 i 55).

El mapa mostra diferències clares en la taxa bruta de natalitat i l’índex sintètic de fecunditat. Àfrica és el continent que presenta expectatives de creixement més altes. Les dones tenen 8 fills de mitjana al Níger, i 7 al Txad, Libèria, Burkina Faso i Angola, estats que podrien doblar la seva població en...