La distribució de la població

L’extraordinari creixement de la població mundial durant els dos darrers segles (mil milions d’habitants el 1800; més de sis mil milions el 2000) i la revolució econòmica que s’ha produït (s’ha multiplicat per 16 el producte interior brut entre el 1900 i el 2000, i en canvi només s’havia multiplicat per 3 entre el 1800 i el 1900 i per 5 entre l’any 1000 i el 1800) no han pogut, tanmateix, modificar el repartiment de la població mundial que s’ha conformat al llarg de la història. Les civilitzacions asiàtiques dels cereals (de l’arròs i, en segon lloc, del blat) són –com es podria...