Dona i treball

La participació de les dones en el món laboral ha augmentat l’últim decenni a gairebé tots els estats del món. Els casos de reducció, poc significativa, en aquesta participació s’han experimentat tan sols en alguns països les economies dels quals han estat sotmeses a un profund procés de reconversió, com ara Rússia o les antigues repúbliques socialistes.

La taxa d’activitat femenina és, però, a tots els estats inferior a la d’activitat masculina. Les màximes diferències es localitzen al nord d’Àfrica, els països de l’Orient Mitjà, l’Amèrica Llatina i el Carib. L’abast...