La bellesa

La bellesa és un concepte vague que prové d’un fenomen difícil de descriure com és l’experiència estètica. Al llarg de la història, i en diferents contextos culturals, allò que s’identifica com a bell es mostra canviant. Aquest mapa se cenyeix a representar la bellesa corporal humana en la seva interpretació moderna: el resultat del judici subjectiu que suscita la contemplació del cos humà i les seves modificacions artificials.

La percepció individual d’allò que és bell està condicionada per una determinada educació estètica. Mentre que en moltes societats el cos és sotmès a...