Les belles arts

En el mapa que es presenta s’han cartografiat dues variables: d’una banda, el nombre de museus existent a cada país, i, de l’altra, aquells museus que han excel·lit en l’àmbit de les belles arts.

Moltes persones solen creure que els museus són com uns grans entreteniments dedicats al turista –si més no al turista culte. En l’àmbit polític, sovint els museus s’utilitzen com a mitjans –val a dir que modestos– per a generar vots, i per això es té en compte sobretot el nombre de visitants que tenen. Però els museus no són ni una cosa ni l’altra, sinó que es podrien definir com les “cambres...