L’arquitectura

Fins ben entrat el segle XIX, l’arquitectura, com a professió organitzada, no existia. D’una banda, hi havia mestres d’obra i gremis. De l’altra, arquitectes formats en les acadèmies, als salons o als viatges. Tant les acadèmies com els gremis van desaparèixer, a França, passada la Revolució (1791) i a la resta d’Europa, amb el desenvolupament industrial i la liberalització dels mercats. Al seu lloc sorgiren les primeres associacions professionals: al Regne Unit (RIBA, 1834), i als Estats Units (AIA, 1857). A poc a poc s’imposà el registre obligatori. Als Estats Units, per primera...