Les arts populars

Aquest mapa exemplifica de manera sumària l’univers complex de les arts populars. Aquests objectes han estat i són elaborats per un artesanat especialitzat que amb el seu enginy ha conferit valor artístic a uns artefactes primordialment utilitaris, tant des d’un punt de vista pràctic com simbòlic. Són obres generalment anònimes, però vinculades a tradicions locals o nacionals. A banda del seu àmbit geogràfic, les arts populars es poden classificar en relació a la seva configuració, ornamentació i destinació.

Quant a la configuració, la gamma de materials i tècniques és...