La música pop

Les dues variables que s’han cartografiat en el mapa d’aquesta doble pàgina mostren la gran influència que els Estats Units tenen en la música pop en l’àmbit mundial. Fou en aquest país on van néixer el blues, el jazz, el rhythm and blues, el rock, el folk, la música disco, la música electrònica, el rap o el hip-hop, i on també es van presentar els primers disc-jockeys i les llistes d’èxits dels top 10 o top 100, per exemple, amb relació a la música pop. El segon Estat musicalment important és Anglaterra. Com també havia passat als Estats Units, la música anglesa és una escola per...