La casa

La necessitat de refugi no és res exclusiu dels homes. Tot ésser viu ha de menester protecció davant les condicions exteriors quan aquestes no li són propícies. El mite de l’origen de l’arquitectura situa l’home primitiu davant un món exterior que el sobrepassa i al qual interroga contínuament. En les diferents situacions climàtiques, des del fred extrem dels cercles polars a les temperatures tòrrides de la franja de l’equador, les persones han mirat sempre d’aconseguir una segona pell que els permetés d’equilibrar i ajustar el clima a la seva temperatura corporal. Aquesta...