El Patrimoni de la Humanitat

L’any 1972, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va aprovar la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Cultural i Natural de la Humanitat (l’any 2003 l’havien signat 179 estats). L’objectiu d’aquesta convenció és inventariar els monuments i paisatges naturals considerats representatius de les diverses cultures i ambients que caracteritzen el passat i el present de la humanitat, l’alt valor dels quals n’exigeix, a més, la protecció i la defensa.

El resultat de la convenció ha estat l’establiment de l’anomenada Llista del...