Capella de Darnac (Brullà)

El lloc de Darnac, que avui correspon al mas Tardiu, als confins de Bages, Vilamulaca i Sant Joan la Cella, és esmentat des del segle X (“locum quem dicunt Darnago”, 967). Tenia aleshores una capella (sacellum Darnago), tal com es consigna en un precepte del 981 atorgat a Sant Genís de Fontanes. Avui és desapareguda, per bé que al Mas Tardiu hi ha vestigis d’antigues construccions.