Torre de Darnac o de Coma Darns (Brullà)

Torre integrada al Mas Tardiu, antigament anomenat mas de Darnac, que és situat a la punta nord-oest del territori de Brullà, limítrof amb els de Sant Joan de la Cella, Vilamulaca i Bages. L’indret és esmentat des del 967 (“locum quem dicunt Darnago”), i l’any 973 l’església d’Elna rebé en aquest lloc una donació de terres. Segons un precepte del rei Lotari del 981 a favor de Sant Genís de Fontanes, hi havia en aquell moment al lloc un santuari o capella (sacellum de Darnago), esmentada com a “afrontado nord-est de Sant Joan la Cella”.

La coma de Darnac (cumba de Darnach, 1145, 1188) és anomenada als segles XII i XIII amb els apel·latius de cumba de Arns (1161), comba Darns (1188), Adanarg (1171), comba de Darnac o Dames (cap al 1200) i coma Dama (1220).

Durant els segles XII i XIII, l’orde del Temple hi adquirí terres, per donació de Guillem de Bages (1161), de Garsenda de Brullà (1188), i posteriorment als anys 1191, 1200 i 1220. L’any 1384 el mas de Darnach era comprès dins l’heretatge d’Elionor i Constança de Perellós, filles de Ramon de Perellós. Aquesta torre, que es podria datar al segle XIII, fou totalment arrebossada al segle XIX, fet que impedeix de verificar el tipus d’aparell i els diferents elements que la integren.