Capella de Sant Simplici (Santa Eulàlia de Ronçana)

La capella de Sant Simplici és situada al costat de Can Maset, masia ubicada al SW del terme de Santa Eulàlia de Ronçana, al mig d’una moderna urbanització.

L’any 1232 Guillem de Centelles féu diversos llegats a Santa Eulàlia d ‘Oronzana, i entre ells deixà al seu fill Bernat el mas de Sant Simplici. Això fa pensar en l’existència d’una capella dedicada a aquest sant. No hi ha cap altre document fins el 1389, que Nicolau Oromir, rector de Santa Eulàlia, llega als capellans de Sant Joan i Sant Simplici dotze diners per una missa a celebrar en cadascuna d’aquestes capelles.

No trobem més referència d’aquesta capella fins les visites pastorals del segle XVI, que sembla que fou reedificada, ja que sobre la porta es troba una inscripció amb la data 1568. Així mateix, en el segle XVIII se’n parla repetidament en aquesta mateixa documentació. En la visita del 4 de maig de 1727, se sap que l’ermità era Francesc Santa Eugènia, que vivia a la casa i s’encarregava de l’ensenyament dels nens.

Actualment la capella es troba en estat ruïnós, incorporada a una masia. L’únic element romànic que conserva és l’absis semicircular orientat a llevant. La resta de la construcció, molt malmesa, és d’èpoques posteriors.