Sant Joan de Canals (Santa Eulàlia de Ronçana)

Capella del mas de Can Ribes convertida al segle XVIII en capella pública del mas. Sembla que és l’església de Sant Joan d ‘Orençana, citada en un document dels Libri Antiquitatum del 1054. J. Mas dóna altres referències d’aquesta capella del 1280, del 1389 i una darrera referència del 1776, quan s’esmenta com a capella pública del mas Ribes.