Castell de Carreu (Abella de la Conca)

La història d’aquest castell presenta molts problemes a causa de l’existència d’un castell amb el mateix nom en un indret molt proper, dins el terme de Coll de Nargó (Alt Urgell). Això fa difícil establir la correspondència exacta de les informacions que ens han pervingut.

El topònim Carreu referit a Abella de la Conca apareix per primer cop documentat el 1050. Els llocs de Carreu i de Rocaespana consten en el fogatjament del 1365-70 amb tres focs com a domini d’Arnau de Galliners i en el del 1381 amb dos focs en mans de Bort de Talarn.

L’any 1831 la família Sobirà i Còdol era titular de la...