Sant Vicenç de Bóixols (Abella de la Conca)

Situació

Església molt transformada, que conserva una bona part de la nau i de l’absis semicircular de l’obra original.

ECSA - J. Pahissa

L’església parroquial de Sant Vicenç de Bóixols és situada al poble de Bóixols, sobre la carretera d’Isona a Coll de Nargó. (JAA)

Mapa: 34-11(253). Situació: 31TCG483707.

Història

La primera notícia coneguda del lloc de Bóixols data de l’any 997, en la donació feta pel comte Ermengol a favor de Santa Maria de la Seu de la vila de Sallent, que, per ponent, afrontava amb el grau de Boxols. En un document del 1022 relatiu al castell de...