Castell de Civit (Talavera)

El poble de Civit és situat en un petit tossal vora el torrent que baixa del Bordell. L’existència d’una fortalesa al poble de Civit es documenta el 1051, any en què Alemany de Cervelló, fill d’Hug, i la seva esposa Sicarda cediren un alou en el lloc d‘ipsa Vid, al comtat de Manresa, dins el terme del castell d’Aguiló, a un grup de dotze famílies. En aquest document Alemany Hug disposà que aquestes famílies construïssin al puig de Civit un castell amb la torre i les muralles. L’esmentat alou confrontava a llevant amb el camí de Montfred i a migdia amb el terme de Bordell o la roca natural...