Castell de Talavera

El poble de Talavera s’aixeca a la part occidental del terme municipal, a 791 m d’altitud, en el pendent d’una muntanya coronada per l’antic castell, a la capçalera del riu d’Ondara. El castell de Talavera és esmentat en la documentació el 1075, quan consta que era situat dins el comtat d’Osona. Al segle XII eren senyors d’aquesta fortalesa els Cervelló; així, en el testament sacramental de Guerau Alemany (III) de Cervelló s’indica que llegà el castro de Talavera al seu fill Guillem, el qual participà en l’expedició d’Almeria l’any 1147. Un altre membre de la mateixa nissaga, dit també Guerau...