Santa Maria de Civit (Talavera)

El nucli de Civit és situat en un petit tossal vora el torrent que baixa del Bordell. Malgrat que la parròquia de Civit no és esmentada en les primitives llistes de parròquies del bisbat de Vic dels segles XI i XII, és del tot probable que fos bastida en aquest moment. L’existència del lloc de Civit es documenta l’any 1051, quan Alemany Hug de Cervelló i la seva esposa cediren un alou a l’indret d‘“ipsa Vid”, al comtat de Manresa, dins el terme del castell d’Aguiló, a un grup de dotze famílies.

Una de les primeres mencions de l’església de Civit data de l’any 1110, en el testament d’Ermessèn...