Castell de Clairà

Des del segle XI es documenta el llinatge dels Clairà, que eren senyors del lloc i vassalls del senyor de Canet.

Al segle XIII consta que Clairà era de domini comtal. El 1233 Nunó Sanç va atorgar una carta de privilegis als habitants del castell i la vila de Clairà, que més tard fou confirmada per Jaume I (1244) i l’infant Jaume (1262).