Santa Eugènia de Labejà (Clairà)

Església del lloc desaparegut de Labejà (Labeianum, 916), esmentada des del 1162 i fins al segle XVII (Sta. Eugenia de Laveja, 1654). Era situada al terme del Vegariu, a la riba dreta de l’Aglí, al sud del poble de Clairà. En l’actualitat se n’ignora l’emplaçament originari.